Hai Dang

Đặng Đình Hải - Là một Content Creator và là nhà sáng lập Blog Haidang Digital. Tôi yêu thích cái đẹp, sự sáng tạo và thích chia sẻ những giá trị đến cho mọi người. Xã hội sẽ phát triển hơn nếu mỗi ngày chúng ta đóng góp vào đấy một chút giá trị. Cho đi cũng chính là cách mà chúng ta biết ơn cuộc đời này